კლუბები

2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი ინგლისური ენის წრე პედაგოგი: გრძელიშვილი ლია კლისი:IV წრის მუშაობის ხანგრძლივობა და დრო: 1 აკ.სთ; კვირაში ერთხელ,ხუთშაბათი – 14:05 პროგრამა: NEW building blocks 4 1.Unit 5 Every Day. Grammar Present simple (Affiramtive,Negative, Questions 2.Unit 6 Going Places. Grammar-The Present Simples for facts and general thruths 3.Unit 7 Whats wrong. Present Cont.Singuler and Plural მიზანი: მცირე ზომის ტექსტების მოსმენა,წაკითხვა,გაგება-გააზრება.წერილობითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარება და წერის სტრუქტურის დაცვის შესწავლა.ზეპირი და...
Read More
2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის საწრეო მუშაობის ამსახველი ფოტო-მასალა ინგლისურ ენაში, II კლასი, I სემესტრი, მაია ბოსტაშვილი.  
Read More
2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის საწრეო მუშაობის ამსახველი ფოტო-მასალა ინგლისურ ენაში, IV.2 კლასი, I სემესტრი, ლია გრძელიშვილი.
Read More
2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის საწრეო მუშაობის ამსახველი ფოტო- მასალა ინგლისურ ენაში, X კლასი, I სემესტრი, ხატია ლაბაძე.
Read More
2019- 2020 სასწავლო წლის  I სემესტრის საწრეო მუშაობის ამსახველი ფოტო-მასალა გეოგრაფიაში, IX კლასი, I სემესტრი, ხვიჩა ასანიძე.
Read More
1 2 3 7