სასწავლო წლის განრიგი

სწავლა იწყება 2023 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება 2024 წლის 14 ივნისს.

პირველი სემესტრი:

I-XII კლასი: 15 სექტემბერი – 29 დეკემბერი.

მეორე სემესტრი: 

I კლასი: 15 იანვარი – 14 ივნისი;

II-XI კლასი: 15 იანვარი – 14 ივნისი;

XII კლასი: 15 იანვარი – 20 მაისი.

ზამთრის არდადეგები: 30 დეკემბერი – 14 იანვარი;

საგაზაფხულო არდადეგები: 8 მარტი – 14 მარტი.