სასწავლო წლის განრიგი

სწავლა იწყება 2022 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება 2023 წლის 15 ივნისს.

პირველი სემესტრი:

I-XII კლასი: 15 სექტემბერი – 29 დეკემბერი.

მეორე სემესტრი: 

I კლასი: 16 იანვარი – 15 ივნისი;

II-XI კლასი: 16 იანვარი – 15 ივნისი;

XII კლასი: 16 იანვარი – 19 მაისი.

საშობაო არდადეგები: 29 დეკემბერი – 16 იანვარი;

საგაზაფხულო არდადეგები: 8 მარტი – 15 მარტი.