კათედრები

სახელმწიფო ენისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ხელმძღვანელი:  ლია გიგიტაშვილი

მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

ხელმძღვანელი:   ნანული ბებია

 

უცხოური ენების კათედრა:

ხელმძღვანელი:   ლია გრძელიშვილი

 

დაწყებითი კლასების კათედრა:

ხელმძღვანელი:  ირმა ელიზბარაშვილი

 

 ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა:

ხელმძღვანელი: ნინო დაუშვილი