კათედრები

ქართული ენისა და ლიტერატურის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

ხელმძღვანელი:  მამუკა ზაქარაშვილი

მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

ხელმძღვანელი:   ნანული ბებია

 

უცხო ენების კათედრა:

ხელმძღვანელი:    ლია გრძელიშვილი

 

დაწყებითი კლასების კათედრა:

ხელმძღვანელი:  ირმა ელიზბარაშვილი

 

 ესთეტიკური აღზრდის კათედრა:

ხელმძღვანელი: ნინო დაუშვილი