დირექცია

  •   დირექტორი  – ნუგზარ ყენია;
  •  აღმასრულებელი დირექტორი  – ედვარდ კაკაბაძე;
  •  დირექტორის მოადგილე სასწავლო  აღმზრდელობით დარგში – ნატო გერმესაშვილი;
  •  დირექტორის მრჩეველი ზოგადი განათლების საკითხებში –  ლია კობესაშვილი;
  • უსაფრთხო სკოლის მენეჯერი –  ლია ჯაფარიძე.