დირექცია

  • სკოლა-ლიცეუმის გენერალური დირექტორი  – ნუგზარ ყენია;
  • სკოლა-ლიცეუმის აღმასრულებელი დირექტორი  – ედვარდ კაკაბაძე;
  • სკოლა-ლიცეუმის დირექტორის მოადგილე სასწავლო  აღმზრდელობით დარგში – ნუნუ მუჩიაშვილი;
  •  სკოლა-ლიცეუმის განათლების ხარისხის მართვის მიმართულების დირექტორი –  ლია კობესაშვილი;
  • სკოლა-ლიცეუმის ესთეტიკური აღზრდისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი –  ლია ჯაფარიძე.