სასწავლო დღის განრიგი

           გაკვეთილი      

 კლასები             

 

I

II

III

IV

V

 

I

დაწყება

9:00

9:45

10:30

11:20

12:05

 

დასრულება

9:35

10:20

11:05

11:55

12:40

 

II-XII

დაწყება

9:00

9:45

10:30

11:20

12:05

12:50

13:35

14:20

დასრულება

9:40

10:25

11:10

12:00

12:45

13:30

14:15

15:00