სახელმძღვანელოები

1 კლასი
2 კლასი
3 კლასი
4 კლასი
5 კლასი
6 კლასი
7 კლასი
8 კლასი
9 კლასი
10 კლასი
11 კლასი
12 კლასი

პირველი კლასის წიგნების ჩამონათვალი

        1. ქართული-ნ.მაღლაკელიძე,  ე.მაღლაკელიძე – გამომცემლობა ”მერიდიანი’

             დედაენა

             ქართული ანბანი და საკითხავი წიგნი(მეორე ნაწილი)

             აი ია(პირველი საკითხავი წიგნი) – გამომცემლობა ”ლეთა”

             ჩვენი ენა ქართული(რვეული)-გამომცემლობა ”ლეთა”

              სავარჯიშო (რვეული)

           2. მათემატიკა-თ. ბექაური, ა. საგინაშვილი

                (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

            3. ბუნება- გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)-”ბაკურ სულაკაურის                         გამომცემლობა”

            4. ხელოვნება-ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) – ”მერიდიანი”

            5. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი(წიგნი, მოსწავლის რვეულით)-”წყაროსთვალი”

            6. ინგლისური – NEXT MOVE—MACMILLAN

მეორე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა- ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე – გამომცემლობა “მერიდიანი”;  წიგნის სამყარო, მოსწავლის რვეული, ჩვენი ენა ქართული-გამომცემლობა “ლეთა”
 2.  მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)
 3. ბუნება – გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი  (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)-”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
 4. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი(წიგნი, მოსწავლის რვეულით)- გამომცემლობა ”წყაროსთვალი“
 5.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)- გამომცემლობა ”მერიდიანი“
 6. რუსული ენა – М. Барсегова დ 01, დ 02 (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)-გამომცემლობა ”ოცდამეერთე“
 7. ინგლისური  – NEXT MOVE—MACMILLAN

მესამე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა – ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე-გამომცემლობა “მერიდიანი”(სავარჯიშო რვეულით)

              წიგნის სამყარო,

              ჩვენი ენა ქართული-გამომცემლობა “ლეთა”

 1. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური

             (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

 1. ბუნება – მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)-”ბაკურ სულაკაურის   გამომცემლობა“
 1. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)- გამომცემლობა ”წყაროსთვალი”

       5.ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)- “მერიდიანი”                          

       6. მე და საზოგადოება – ნ. ტალახაძე(წიგნი, მოსწავლის რვეულით)- გამომცემლობა “სიდი”

 1. რუსული ენა – М. Барсегова დ 1 (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)- გამომცემლობა  ”ოცდამეერთე”
 2. ინგლისური – NEXT MOVE—MACMILLAN

       

მეოთხე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა-ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე;

             წიგნის სამყარო, სავარჯიშო რვეული, ჩვენი ენა ქართული; გამომცემლობა “მერიდიანი”

 1. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური

           (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) 

 1. ბუნება – მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

          (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

          ”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

 1. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი

          (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

          გამომცემლობა  ”წყაროსთვალი“

 1.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა

           (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

           გამომცემლობა  ”მერიდიანი“

 1. რუსული ენა -М. Барсегова დ 2

          (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

           გამომცემლობა  ”ოცდამეერთე”

         7. ინგლისური-NEXT MOVE—MACMILLAN

         8. მე და საზოგადოება-ნ. ტალახაძე(მოსწავლის წიგნი და რვეული)  გამომცემლობა “სიდი”

მეხუთე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული -ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. გამომცემლობა “სწავლანი”
   ქართული ენა – ა. შანიძე,

  2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”

  3. ჩვენი საქართველო- ავთანდილაშვილი, ელიზბარაშვილი (მოსწავლის რვეულით)- გამომცემლობა “კლიო”

  4. ბუნებისმეტყველება- ქ.ტატიშვილი ,ქ. მაღრაძე. გამომცემლობა “დიოგენე”

  5. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი. გამომცემლობა “წყაროსთვალი”

  6.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა. გამომცემლობა  “მერიდიანი”

  7. რუსული ენა -М. Барсегова დ 3 (წიგნი, მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

  8.  ინგლისური- NEXT MOVE—MACMILLAN

  9. გერმანული – Wir neu A1.1 – “სულაკაურის გამომცემლობა”
  10. იტალიური – manuale della lingua Italian

მეექვსე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული ენა და ლიტერატურა – ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. გამომცემლობა “სწავლანი”
   ქართული ენა – ა. შანიძე

  2. მათემატიკა – გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე.  გამომცემლობა “ინტელექტი”

  3. ბუნება – ლ. მეტრეველი, მ. ბაგალიშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

  4. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი (წიგნი, მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “წყაროსთვალი”

  5.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი, მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “მერიდიანი”

  6.  ჩვენი საქართველო- რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი (მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “კლიო”

  7.  რუსული ენა -М. Барсегова დ 4 (წიგნი, მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

  8.  ინგლისური- NEXT MOVE—MACMILLAN

  9. გერმანული – Wir neu A1.2 – “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
  10. იტალიური – manuale della lingua Italian

მეშვიდე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1. ქართული  –  ვ. როდონაია. გამომცემლობა  “სწავლანი“

   ქართული ენა – ა. შანიძე

  2.  მათემატიკა – გ.  გოგიშვილი,  თ.ვეფხვაძე.  გამომცემლობა   “ინტელექტი”

   3.  გეოგრაფია – მ. ბლიაძე,   დ. კერესელიძე.  “ბაკურ სულაკაურის  გამომცემლობა”

    4.  მუსიკა – მ. ოთიაშვილი .  გამომცემლობა  “წყაროსთვალი“    

    5 .ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა. გამომცემლობა  “მერიდიანი”

    6. რუსული -მ. ბარსეგოვა.  გამომცემლობა  “ოცდამეერთე”

    7. ინგლისური- Gateway A1+    David Spencer  

     8. ფიზიკა- ქ. ტატიშვილი.  გამომცემლობა  “დიოგენე”

    9. ბიოლოგია- რ. ახვლედიანი, ნ. შათირიშვილი.  “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

    10. ისტორია- ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე. გამომცემლობა “დიოგენე”

     11. მოქალაქეობა- გ. ნოზაძე, მ. ბოჭორიშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

      12. გერმანული – Wir neu A2.1   “სულაკაურის გამომცემლობა”

       13. იტალიური – manuale della lingua Italian

მერვე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული –  ვ. როდონაია.  გამომცემლობა  “სწავლანი”
 2. ქართული ენა-  ა. შანიძე   

        3. მათემატიკა -გ.  გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”             

        4. გეოგრაფია-  მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე. “ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა”

         5. მუსიკა – მ. ჩიკვაიძე . გამომცემლობა “ინტელექტი”     

         6. ხელოვნება – მ. მეხაშიშვილი.  გამომცემლობა  “დიოგენე

         7. რუსული – მ. ბარსეგოვა. გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

          8. ინგლისური- BEYOND A2

          9. ისტორია- ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე. გამომცემლობა “დიოგენე”     

          10. ფიზიკა- მ.ტუღუში, თ.შენგელია.  “გაზეთი  საქართველოს მაცნე”  

          11. ქიმია- თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია. “გაზეთი საქართველოს  მაცნე” 

           12. ბიოლოგია- ე.ზაალიშვილი,  თ.ზარდიაშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

            13. მოქალაქეობა – ს. ბაჩილავა. გამომცემლობა “დიოგენე”

             14. გერმანული – Wir Neu A2.2 – “სულაკაურის გამომცემლობა”

             15. იტალიური – manuale della lingua Italian

მეცხრე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1. ქართული- ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. ” საგამომცემლო სახლი სწავლანი”

      ქართული ენა- ა. შანიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა  “ინტელექტი”

3.  ისტორია- მ. სურგულაძე, რ. ლაბაძე. გამომცემლობა “ლოგოს პრესი”

4. სამოქალაქო განათლება- ნ. ტალახაძე, ნ. კაპანაძე. გამომცემლობა “სიდი”

5.  გეოგრაფია- მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე.   “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

6. ფიზიკა-  რ. ქანთარია,  ლ. ჩიჩუა.  გამომცემლობა “კლიო”

7. ქიმია- თ. ბუთხუზი,  თ. ხატისაშვილი.  “გაზეთი საქართველოს მაცნე”

8. მუსიკა- მ. ჩიკვაიძე.  გამომცემლობა “ინტელექტი”

9. ხელოვნება- ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე.   გამომცემლობა”კლიო”

10. ბიოლოგია- ე. ზაალიშვილი, თ. ზარდიაშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

11. ინგლისური- BEYOND A2+

12. რუსული- მ. ბარსეგოვა.  გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

მეათე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1.ქართული ენა და ლიტერატურა – მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე. “სულაკაურის გამომცემლობა”
ქართული ენის გრამატიკა – მორფოლოგია (სასკოლო კურსი) – ნინო შარაშენიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”

3. ისტორია- გ.უგულავა, ნ.გურგენიძე. “სულაკაურის გამომცემლობა”
4. საქართველოს ისტორია-გ.უგულავა, ნ.გურგენიძე. “სულაკაურის გამომცემლობა”

5. მოქალაქეობა – ნ. ტალახაძე, ნ. კაპანაძე. “გამომცემლობა სიდი”

6. გეოგრაფია- ა. ანუშიძე, ს. გორგიჯანიძე.  “გამომცემლობა კლიო”
7. ფიზიკა- გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი.  “გამომცემლობა ინტელექტი”

8. ქიმია- გ. ანდრონიკაშვილი.  გამომცემლობა “კლიო”

9. ბიოლოგია- ე. ზაალიშვილი, თ.  ზარდიაშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

10. ინგლისური- BEYOND B1

11. რუსული- მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე ს 6 (სამუშაო რვეულით). გამომცემლობა “არტანუჯი”

მე-11 კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1.ქართული ენა და ლიტერატურა – ნ. მუზაშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”
   ქართული ენის გრამატიკა – სინტაქსი (სასკოლო კურსი) – ნ.შარაშენიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”

3. ისტორია- ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე.  “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

4.  გეოგრაფია- მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია. “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

5. ბიოლოგია- ნ. ზაალიშვილი, თ. იოსებაშვილი. გამომცემლობა “ტრიასი”

6. ფიზიკა- ლ. ჩიჩუა, რ. ქანთარია. გამომცემლობა “კლიო”

7. ქიმია- გ. ანდრონიკაშვილი. გამომცემლობა “კლიო”

8. ინგლისური- BEYOND B1+

9. რუსული- მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე ს 7 (მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “არტანუჯი”

                     მე-12 კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 

 1. ქართული – ნ. მუზაშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

            ქართული ენის მართლწერა და სავარჯიშოები- დარეჯან თვალთვაძე

 1. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, ვეფხვაძე.
 2. ისტორია- ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე. “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
 3. ინგლისური- GATEWAY B 1+    DAVID  SPENCER     “MACMILLAN”
 4. რუსული- მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, ს 8 (მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “არტანუჯი”