სახელმძღვანელოები

1 კლასი
2 კლასი
3 კლასი
4 კლასი
5 კლასი
6 კლასი
7 კლასი
8 კლასი
9 კლასი
10 კლასი
11 კლასი
12 კლასი

პირველი კლასის წიგნების ჩამონათვალი

        1. ქართული ენა – ვ. როდონაია, ლ. ვაშაკიძე.  “გაზეთი საქართველოს მაცნე”

         2. მე მიყვარს მათემატიკა – კ. ქელერი, პ. პფაფი.   “ელფის გამომცემლობა”

         3. ბუნება- ხ. გოგალაძე. მ. ჯალიაშვილი.   “ტრიასი”

         4. ხელოვნება- ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე.   “კლიო”

         5. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი  –  ”წყაროსთვალი”

         6. ინგლისური – NEXT MOVE—MACMILLAN

         7. ფიზიკური აღზრდა – მ. მეტრეველი

         8. ჭადრაკი – დ. გურგენიძე.     “გაზეთი საქართველოს მაცნე”

მეორე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა – ვ. როდონაია, ლ. ვაშაკიძე.   “გაზეთი საქართველოს მაცნე”
 2. მე მიყვარს მათემატიკა – კ. ქელერი, პ. პფაფი.   “ელფის გამომცემლობა”
 3. ბუნება – ხ. გოგალაძე. მ. ჯალიაშვილი.    “ტრიასი”
 4. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი – გამომცემლობა ”წყაროსთვალი“
 5.  ხელოვნება – ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე.   “კლიო”
 6. ინგლისური  – NEXT MOVE—MACMILLAN
 7. ფიზიკური აღზრდა – მ. მეტრეველი
 8. ჭადრაკი – დ. გურგენიძე.    “გაზეთი საქართველოს მაცნე”

მესამე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა – ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე-გამომცემლობა “მერიდიანი”

              წიგნის სამყარო,

              ჩვენი ენა ქართული-გამომცემლობა “ლეთა”

 1. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური.
 2. ბუნება – მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი – ” სულაკაურის   გამომცემლობა“
 1. მუსიკა – ნ. მამუკელაშვილი.     “ზენა”

        5.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა.  – “მერიდიანი”                          

       6. მე და საზოგადოება – ნ. ტალახაძე – გამომცემლობა “სიდი”

 1. რუსული ენა – მ. ბარსეგოვა დ 1 – გამომცემლობა  ”ოცდამეერთე”
 2. ინგლისური – NEXT MOVE—MACMILLAN
 3. ფიზიკური აღზრდა  – მ. მეტრეველი.

       

მეოთხე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა-ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე;

             წიგნის სამყარო, ჩვენი ენა ქართული;  გამომცემლობა “მერიდიანი”

        2. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური

        3. ბუნება – მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი.   “სულაკაურის გამომცემლობა”

        4. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი.    “წყაროსთვალი”

        5. ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა.   “მერიდიანი”

 1. რუსული ენა – მ. ბარსეგოვა დ 2    “ოცდამეერთე”  

         7. ინგლისური-NEXT MOVE—MACMILLAN

         8. მე და საზოგადოება-ნ. ტალახაძე.  გამომცემლობა “სიდი”

         9. ფიზიკური აღზრდა – მ. მეტრეველი. 

მეხუთე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული -ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. გამომცემლობა “სწავლანი”
   ქართული ენა – ა. შანიძე,

  2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”

  3. ჩვენი საქართველო- რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი.  – გამომცემლობა “კლიო”

  4. ბუნებისმეტყველება- ქ.ტატიშვილი ,ქ. მაღრაძე. გამომცემლობა “დიოგენე”

  5. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი. გამომცემლობა “წყაროსთვალი”

  6.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა. გამომცემლობა  “მერიდიანი”

  7. რუსული ენა – მ. ბარსეგოვა დ 3 –  გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

  8.  ინგლისური- NEXT MOVE—MACMILLAN

  9. გერმანული – Wir neu A1.1 – “სულაკაურის გამომცემლობა”
  10. იტალიური – manuale della lingua Italian

მეექვსე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული ენა და ლიტერატურა – ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. გამომცემლობა “სწავლანი”
   ქართული ენა – ა. შანიძე

  2. მათემატიკა – გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე.  გამომცემლობა “ინტელექტი”

  3. ბუნება – ლ. მეტრეველი, მ. ბაგალიშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

  4. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი. გამომცემლობა “წყაროსთვალი”

  5.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა. გამომცემლობა “მერიდიანი”

  6.  ჩვენი საქართველო- რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი. გამომცემლობა “კლიო”

  7.  რუსული ენა – მ. ბარსეგოვა დ 4.   გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

  8.  ინგლისური- NEXT MOVE—MACMILLAN

  9. გერმანული – Wir neu A1.2 – “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
  10. იტალიური – manuale della lingua Italian

მეშვიდე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1. ქართული  –  ვ. როდონაია. გამომცემლობა  “სწავლანი“

   ქართული ენა – ა. შანიძე

  2.  მათემატიკა – გ.  გოგიშვილი,  თ.ვეფხვაძე.  გამომცემლობა   “ინტელექტი”

   3.  გეოგრაფია – მ. ბლიაძე,   დ. კერესელიძე.  “სულაკაურის  გამომცემლობა”

    4.  მუსიკა – მ. ოთიაშვილი .  გამომცემლობა  “წყაროსთვალი“    

    5 .ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა. გამომცემლობა  “მერიდიანი”

    6. რუსული -მ. ბარსეგოვა.  გამომცემლობა  “ოცდამეერთე”

    7. ინგლისური- BEYOND A2

     8. ფიზიკა- ქ. ტატიშვილი.  გამომცემლობა  “დიოგენე”

    9. ბიოლოგია- რ. ახვლედიანი, ნ. შათირიშვილი.  “სულაკაურის გამომცემლობა”

    10. ისტორია- ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე. გამომცემლობა “დიოგენე”

     11. მოქალაქეობა- გ. ნოზაძე, მ. ბოჭორიშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

      12. გერმანული – Wir neu A2.1   “სულაკაურის გამომცემლობა”

       13. იტალიური – manuale della lingua Italian

მერვე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული –  ვ. როდონაია.  გამომცემლობა  “სწავლანი”
 2. ქართული ენა-  ა. შანიძე   

        3. მათემატიკა -გ.  გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”             

        4. გეოგრაფია-  მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე. “ სულაკაურის გამომცემლობა”

         5. მუსიკა – მ. ჩიკვაიძე . გამომცემლობა “ინტელექტი”     

         6. ხელოვნება – მ. მეხაშიშვილი.  გამომცემლობა  “დიოგენე

         7. რუსული – მ. ბარსეგოვა. გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

          8. ინგლისური- BEYOND A2+

          9. ისტორია- ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე. გამომცემლობა “დიოგენე”     

          10. ფიზიკა- მ.ტუღუში, თ.შენგელია.  “გაზეთი  საქართველოს მაცნე”  

          11. ქიმია- თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია. “გაზეთი საქართველოს  მაცნე” 

           12. ბიოლოგია- ე.ზაალიშვილი,  თ.ზარდიაშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

            13. მოქალაქეობა – ს. ბაჩილავა. გამომცემლობა “დიოგენე”

             14. გერმანული – Wir Neu A2.2 – “სულაკაურის გამომცემლობა”

             15. იტალიური – manuale della lingua Italian

მეცხრე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1. ქართული- ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. ” საგამომცემლო სახლი სწავლანი”

      ქართული ენა- ა. შანიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა  “ინტელექტი”

3.  ისტორია- მ. სურგულაძე, რ. ლაბაძე. გამომცემლობა “ლოგოს პრესი”

4. სამოქალაქო განათლება- ნ. ტალახაძე, ნ. კაპანაძე. გამომცემლობა “სიდი”

5.  გეოგრაფია- მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე.   “ სულაკაურის გამომცემლობა”

6. ფიზიკა-  რ. ქანთარია,  ლ. ჩიჩუა.  გამომცემლობა “კლიო”

7. ქიმია- თ. ბუთხუზი,  თ. ხატისაშვილი.  “გაზეთი საქართველოს მაცნე”

8. მუსიკა- მ. ჩიკვაიძე.  გამომცემლობა “ინტელექტი”

9. ხელოვნება- ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე.   გამომცემლობა”კლიო”

10. ბიოლოგია- ე. ზაალიშვილი, თ. ზარდიაშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

11. ინგლისური- BEYOND B1

12. რუსული- მ. ბარსეგოვა.  გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

მეათე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1.ქართული ენა და ლიტერატურა – მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე. “სულაკაურის გამომცემლობა”
ქართული ენის გრამატიკა – მორფოლოგია (სასკოლო კურსი) – ნინო შარაშენიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”

3. ისტორია- გ.უგულავა, ნ.გურგენიძე. “სულაკაურის გამომცემლობა”
4. საქართველოს ისტორია-გ.უგულავა, ნ.გურგენიძე. “სულაკაურის გამომცემლობა”

5. მოქალაქეობა – ნ. ტალახაძე, ნ. კაპანაძე. “გამომცემლობა სიდი”

6. გეოგრაფია- ა. ანუშიძე, ს. გორგიჯანიძე.  “გამომცემლობა კლიო”
7. ფიზიკა- გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი.  “გამომცემლობა ინტელექტი”

8. ქიმია- გ. ანდრონიკაშვილი.  გამომცემლობა “კლიო”

9. ბიოლოგია- ე. ზაალიშვილი, თ.  ზარდიაშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

10. ინგლისური- BEYOND B1+

11. რუსული- მ. ბარსეგოვა.  გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

მე-11 კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1.ქართული ენა და ლიტერატურა – მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე.  “სულაკაურის გამომცემლობა” 
   ქართული ენის გრამატიკა – სინტაქსი (სასკოლო კურსი) – ნ.შარაშენიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე. გამომცემლობა “ინტელექტი”

3. ისტორია- ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე.    გამომცემლობა “დიოგენე”

4. საქართველოს ისტორია – ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე. გამომცემლობა “დიოგენე”

5.  გეოგრაფია- მ. ბლიაძე.  “ სულაკაურის გამომცემლობა”

6. ბიოლოგია- ნ. ზაალიშვილი.  გამომცემლობა “ტრიასი”

7. ფიზიკა- ქ. ტატიშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

8. ქიმია- თ. ბუთხუზი, ს. ფაცაცია. გამომცემლობა “საქართველოს მაცნე”

9. ინგლისური- BEYOND B2

10. მოქალაქეობა – მ. მკალავიშვილი, თ. ხატიაშვილი. გამომცემლობა “ეპიგრაფი”

11. რუსული- მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე ს VII.    გამომცემლობა “არტანუჯი”

                     მე-12 კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 

 1. ქართული – ნ. მუზაშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”

            ქართული ენის მართლწერა და სავარჯიშოები- დარეჯან თვალთვაძე

 1. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, ვეფხვაძე.  გამომცემლობა “ინტელექტი”
 2. ისტორია- ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე.   ” სულაკაურის გამომცემლობა”
 3. ინგლისური- GATEWAY B 1+    DAVID  SPENCER     “MACMILLAN”
 4. რუსული- მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, ს VIII.  გამომცემლობა “არტანუჯი”