სახელმძღვანელოები

1 კლასი
2 კლასი
3 კლასი
4 კლასი
5 კლასი
6 კლასი
7 კლასი
8 კლასი
9 კლასი
10 კლასი
11 კლასი

პირველი კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 • ქართული-ნ.მაღლაკელიძე,  ე.მაღლაკელიძე გამომცემლობა ”მერიდიანი’
 • დედაენა
 • ქართული ანბანი და საკითხავი წიგნი(მეორე ნაწილი)
 • აი ია(პირველი საკითხავი წიგნი) – გამომცემლობა ”ლეთა”
 • ჩვენი ენა ქართული(რვეული)-გამომცემლობა ”ლეთა”
 • სავარჯიშო (რვეული)
 • 2. მათემატიკა-თ ბექაური, ა საგინაშვილი
 • (წიგნი მოსწავლის რვეულით)
 • 3.ბუნება- გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, თ. კვანტალიანი(წიგნი მოსწავლის რვეულით) ”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
 • 4. ხელოვნება-ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი მოსწავლის რვეულით)  ”მერიდიანი”
 • 5. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი(წიგნი მოსწავლის რვეულით) ”წყაროსთვალი”
 • 6. ინგლისური – NEW BUILDING BLOCKS 1 (წიგნი მოსწავლის რვეულით) ”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

მეორე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა-წიგნის სამყარო, აქტივობების რვეული, ჩვენი ენა ქართული ავტ: ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე. მაღლაკელიძე გამომცემლობა: “მერიდიანი“
 2. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)
 3. ბუნება – გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი  (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური“
 4. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი(წიგნი, მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა ”წყაროსთვალი“
 5.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა ”მერიდიანი“
 6. რუსული ენა – М. Барсегова დ 01, დ 02 (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა ”XXI საუკუნე“
 7. ინგლისური  – NEW BUILDING BLOCKS 2  (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური“
 8.  ინგლისური დამხმარე-ROUND UP STARTER (p-1)

მესამე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა

           წიგნის სამყარო,

          აქტივობების რვეული, ჩვენი ენა ქართული-

           ავტ: ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე. მაღლაკელიძე

           გამომცემლობა: “მერიდიანი“

 1. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური

           (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

 1. ბუნება – მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

         (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

         გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური“

 1. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი

         (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

          გამომცემლობა ”წყაროსთვალი”

       5.ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა

          (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

           გამომცემლობა  ”მერიდიანი“

 1. რუსული ენა – М. Барсегова დ 1

          (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

           გამომცემლობა  ”XXI საუკუნე“

 1. ინგლისური – NEW BUILDING BLOCKS 3

         (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

         გამომცემლობა  ”ბაკურ სულაკაური“

         ინგლისური დამხმარე-ROUND UP STARTER (p-2)

       8. მე და საზოგადოება-ნ.ტალახაძე (წიგნი მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა ”სიდი

მეოთხე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული ენა და ლიტერატურა

            წიგნის სამყარო,

            აქტივობების რვეული, ჩვენი ენა ქართული

            ავტ: ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე. მაღლაკელიძე

            გამომცემლობა: “მერიდიანი“

  1. მათემატიკა – ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური

            (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) 

  1. ბუნება – მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

            (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

             გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური“

  1. მუსიკა – მ. ოთიაშვილი

            (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

            გამომცემლობა  ”წყაროსთვალი“

  1.  ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა

             (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

             გამომცემლობა  ”მერიდიანი“

  1. რუსული ენა -М. Барсегова დ 2

            (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

             გამომცემლობა  ”XXI საუკუნე“

  1. ინგლისური ენა- NEW BUILDING BLOCKS 4

            (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

            გამომცემლობა  ”ბაკურ სულაკაური“ 

            ინგლისური დამხმარე ROUND UP 1

          8. მე და საზოგადოება-ნ. ტალახაძე (წიგნი, მოსწავლის  რვეულით).   გამომცემლობა ;;სიდი’

მეხუთე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული -ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. გამომცემლობა “სწავლანი”
   ქართული ენა – ა. შანიძე,

   მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ.ქურჩიშვილი “ინტელექტი”
   3. ჩვენი საქართველო- ავთანდილაშვილი, ელიზბარაშვილი (მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “კლიო”

   4. ბუნებისმეტყველება- ქ. მაღრაძე, ლ.მეტრეველი. “დიოგენე”

   5.მუსიკა – მ. ოთიაშვილი “წყაროსთვალი”

   6. ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა. “მერიდიანი”

   7.რუსული ენა -М. Барсегова დ 3 (წიგნი მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა “XXI საუკუნე”

   8. ინგლისური- NEW BUILDING BRIDGES 5 “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

მეექვსე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

  1. ქართული ენა და ლიტერატურა – ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი. გამომცემლობა “სწავლანი”
   ქართული ენა – ა. შანიძე

   მათემატიკა – გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი. გამომცემლობა “ინტელექტი”
   დამხმარე მათემატიკა: ნურკი

   ბუნება – ლ. მეტრეველი, მ. ბაგალიშვილი. გამომცემლობა “დიოგენე”
   მუსიკა – მ. ოთიაშვილი (წიგნი, მოსწავლის რვეულით) გამომცემლობა “წყაროსთვალი”
   5. ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა (წიგნი, მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “მერიდიანი”

   6. ჩვენი საქართველო- რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი (მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “კლიო”

   7. რუსული ენა -М. Барсегова დ 4 (წიგნი, მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “ოცდამეერთე”

   8. ინგლისური- NEW BUILDING BRIDGES 6. გამომცემლობა “ბაკურ სულაკაური”

მეშვიდე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1. ქართული  –  ვ. როდონაია

    გამომცემლობა:  “სწავლანი“

   ქართული ენა – ა. შანიძე

  2.  მათემატიკა – გ.  გოგიშვილი,         თ.ვეფხვაძე.  გამომცემლობა            “ინტელექტი”

   3.  გეოგრაფია – მ. ბლიაძე,    კერესელიძე  “ბაკურ სულაკაურის  გამომცემლობა”

    4.  მუსიკა – მ. ოთიაშვილი               “წყაროსთვალი“    

    5.ხელოვნება – ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა    “მერიდიანი”

    6. რუსული -მ. ბარსეგოვა დ 5. გამომცემლობა  “ოცდამეერთე”

    7. ინგლისური- NEW BUILDING      BRIDGES 7   

     8. ფიზიკა-ქ. ტატიშვილი     “დიოგენე”

    9. ბიოლოგია- რ. ახვლედიანი, ნ. შათირიშვილი  “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

    10. ისტორია- ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე   “დიოგენე”

     11. მოქალაქეობა- გ. ნოზაძე, მ. ბოჭორიშვილი   “დიოგენე”

მერვე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

 1. ქართული –  ვ. როდონაია.  გამომცემლობა  “სწავლანი”
 2. ქართული ენა-  ა. შანიძე   

        3 .მათემატიკა -გ.  გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე.  “ინტელექტი”            4.   გეოგრაფია – მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია.  “ბაკურ                                     სულაკაურის გამომცემლობა”

         5.მუსიკა – მ. ჩიკვაიძე   “ინტელექტი”     

         6. ხელოვნება – მ. მეხაშიშვილი    “დიოგენე

         7.რუსული – მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე  ს 4 

            (წიგნი, მოსწავლის რვეულით)

              გამომცემლობა  “არტანუჯი

          8.ინგლისური- NEW BUILDING BRIDGES 8

          9. ისტორია- ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე.  “დიოგენე”     

          10. ფიზიკა- მ.ტუღუში, თ.შენგელია.  “გაზეთი                                          საქართველოს მაცნე”  

          11. ქიმია- თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია. “გაზეთი საქართველოს                    მაცნე” 

           12. ბიოლოგია- ე.ზაალიშვილი,  თ.ზარდიაშვილი.                                “ტრიასი”

მეცხრე კლასის წიგნების ჩამონათვალი

1. ქართული- ვ. როდონაია გამომცემლობა “სწავლანი”

ქართული ენა- ა. შანიძე

2. მათემატიკა- გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია (ამოცანების კრებულით) “ინტელექტი”

3. საქართველოს ისტორია- ნ.ასათიანი, მ.ლორთქიფანიძე. ”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

4. სამოქალაქო განათლება- თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი გამომცემლობა ”საქართველოს მაცნე”

5. საქართველოს გეოგრაფია- გ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია გამომცემლობა “ბაკურ სულაკაური”

6. ფიზიკა- ლ. ჩიჩუა, რ. ქანთარია

7. ქიმია- გ. ანდრონიკაშვილი გამომცემლობა “კლიო”

8. მუსიკა- მ. ოთიაშვილი “წყაროსთვალი”

9. ხელოვნება- ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა “მერიდიანი”

10. ბიოლოგია- ნ. ზაალიშვილი, თ. იოსებაშვილი “ტრიასი”

11. ინგლისური- TOP SCORE III

12. რუსული- მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე ს 5 (სამუშაო რვეულით) გამომცემლობა “არტანუჯი”

X კლასის წიგნების ჩამონათვალი

ქართული ენა და ლიტერატურა – ნ. მუზაშვილი გამომცემლობა “დიოგენე”
ქართული ენის გრამატიკა – მორფოლოგია (სასკოლო კურსი) – ნინო შარაშენიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე (ამოცანათა კრებულით) გამომცემლობა “ინტელექტი”

3. ისტორია- ლ.ფირცხალავა, გ სანიკიძე. “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

4. სამოქალაქო განათლება- თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი გამომცემლობა ”საქართველოს მაცნე”

5. გეოგრაფია- მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია. “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

6. ფიზიკა- ლ. ჩიჩუა, რ. ქანთარია გამომცემლობა “კლიო”

7. ქიმია- გ. ანდრონიკაშვილი გამომცემლობა “კლიო”

8. ბიოლოგია- ნ. ზაალიშვილი, თ. იოსებაშვილი გამომცემლობა “ტრიასი”

9. ინგლისური- GATEWAY B 1- DAVID SPENCER “MACMILLAN” დამხმარე ინგლისური- DESTINATION B 1

10. რუსული- მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე ს 6 (სამუშაო რვეულით) გამომცემლობა “არტანუჯი”

XI კლასის წიგნების ჩამონათვალი

ქართული ენა და ლიტერატურა – ნ. მუზაშვილი, ნ. ჩუბინიძე გამომცემლობა “დიოგენე”
ქართული ენის გრამატიკა – სინტაქსი (სასკოლო კურსი) – ნ.შარაშენიძე

2. მათემატიკა- გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე (ამოცანათა კრებულით) გამომცემლობა “ინტელექტი”

3. ისტორია- ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. ფირცხალავა გამომცემლობა “ბაკურ სულაკაური”

4. გლობალური გეოგრაფია- მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია გამომცემლობა “ბაკურ სულაკაური”

5. ბიოლოგია- ნ. ზაალიშვილი, თ. იოსებაშვილი. გამომცემლობა “ტრიასი”

6. ფიზიკა- ლ. ჩიჩუა, რ. ქანთარია. გამომცემლობა “კლიო”

7. ქიმია- გ. ანდრონიკაშვილი. გამომცემლობა “კლიო”

8. ინგლისური- GATEWAY B 1 – DAVID SPENCER “MACMILLAN” დამხმარე ინგლისური- DESTINATION B 1

9. რუსული- მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე ს 7 (მოსწავლის რვეულით). გამომცემლობა “არტანუჯი”