სასარგებლო ბმულები

  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო –http://www.mes.gov.ge
  • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი  –http://www.tpdc.ge
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი  –http://www.naec.ge
  • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი – https://eqe.ge/ 
  • TV სკოლა – https://www.tvschool.ge/