კონფერენციები

რუსული ენის პედაგოგების მარიკა ქავთარაძისა და ნატო დევიძის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი თემაზე: “შეფასების სქემები”,  სემინარზე განხილული იყო საკითხები როგორიცაა:  რა არის შეფასების სქემა, როგორი ტიპის შეფასებები არსებობს, რას უნდა ითვალისწინებდეს მასწავლებელი შეფასების სქემის შედგენისას, რა არის ეროვნული სასწავლო გეგმა და ასე შემდეგ. სემინარი ინფორმაციულად დატვირთული აღმოჩნდა რამაც მოსწავლეთა დიდი ინტერესი გამოიწვია.  სემინარს ესწრებოდა სკოლის დირექცია, შეფასების ჯგუფი და უფროსი კლასის მოსწავლეები.
Read More
რუსული ენის პედაგოგების მარიკა ქავთარაძისა და ნატო დევიძის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი თემაზე: “შეფასების სქემები”,  სემინარზე განხილული იყო საკითხები როგორიცაა:  რა არის შეფასების სქემა, როგორი ტიპის შეფასებები არსებობს, რას უნდა ითვალისწინებდეს მასწავლებელი შეფასების სქემის შედგენისას, რა არის ეროვნული სასწავლო გეგმა და ასე შემდეგ. სემინარი ინფორმაციულად დატვირთული აღმოჩნდა რამაც მოსწავლეთა დიდი ინტერესი გამოიწვია.  სემინარს ესწრებოდა სკოლის დირექცია, შეფასების ჯგუფი და უფროსი კლასის მოსწავლეები.
Read More
სკოლა- ლიცეუმ “NK”- ის VI  კლასში ჩატარდა პრეზენტაცია თემაზე  “დავიცვათ ჩვენი სამშობლო”.  ღონისძიება მიეძღვნა დედამიწის დღეს. მოსწავლეებმა წრმოადგინეს საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული ეროვნული პარკების, სახელმწიფო ნაკრძალების, ლანშაფტებისა და ბუნებრივი ძეგლების ფოტო მასალა, ისაუბრეს ბუნების დაცვის მნიშვნელობის აუცილობასა და ადამიანის როლზე ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევის საქმეში.
Read More
სკოლა-ლიცეუმ “NK”-ის  VII კლასში ჩატარდა კონფერენცია “მიკრობთა სამყარო“.  მოსწავლეებმა ისაუბრეს მიკროოგანიზმებზე, მათ მიერ გამოწვეულ დაავადებებსა და დადებით როლზე ბუნებასა და ადამიანის ყოფა-ცხოვრებაში. წარმოადგინეს აუდიო და ფოტო მასალა.
Read More
სკოლა-ლიცეუმ “NK”-ის  VII კლასში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე: “22 მარტი წყლის დაცვის საერთაშორისო დღეა“. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს შესწავლილი მასალის და მეცნიერული კვლევა-ძიებათა ღრმა ცოდნა.
Read More
1 2 3